Användarvillkor för Webb- & Mobiltjänsten Lociloci

Denna version gäller från och med 1 oktober 2011 och tills vidare.

VIKTIGT, LÄS NOGA IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNAN DU REGISTRERAR DIG ELLER ANVÄNDER DIG AV LOCILOCIS TJÄNSTER.

Lo Cilo Ci AB, org. nr. 556746-9811, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm (”LOCILOCI”) äger, förvaltar och administrerar www.lociloci.se och den tjänst som där tillhandahålls och som även tillhandahålls via mobilnätet (”Tjänsten”). LOCILOCI kan vidare kontaktas via info@lociloci.com.

Genom att registrera sig som användare ("Användare") av Tjänsten eller använda sig av Tjänsten, markerar Användaren att han/hon har läst, förstått och accepterat nedan angivna användarvillkor (”Användarvillkor”) som utgör ett bindande avtal mellan LOCILOCI och Användaren.

1. Tjänsten

LOCILOCI är en tjänst där Användaren kan se var andra personer (”Vänner”) befinner sig genom att positionera mobiltelefoner. Tjänsten är baserad på medlemskap och är en betaltjänst.

Om Användaren skall kunna positionera Vänner måste Användaren bjuda in dessa. När Vännen accepterat inbjudan kan Användaren se Vännens position i realtid.

Vännen blir inte medlem, och belastas inte med en kostnad, om inte Vännen uppgraderar till Användare, så att Vännen och Användaren ömsesidigt kan se varandras positioner i realtid.

Användaren är ansvarig för inbjudan av Vänner och bör endast skicka inbjudan till personer Användaren litar på.

För att Användaren ska kunna positionera Vännen måste Vännen ge sitt samtycke genom att genom att svara på det sms som skickas till Vännen. Genom att sms från Vännen har besvarats förutsätter LOCILOCI att erforderligt samtycke finns. Om en Användare positionerar en Vän utan dennes samtycke får Lociloci stänga av Användaren från tjänsten med omedelbar verkan. Vid misstanke om att tjänsten nyttjas utan en Användare eller Väns samtycke rapportera detta till Lociloci.

Tjänsten finns också som paketabonnemang där exempelvis företag eller familjer kan köpa Tjänsten för flera mobiltelefoner samtidigt ("Gruppabonnemang"). Även om ett paket köps måste varje användare av mobiltelefon godkänna dessa användarvillkor och samtycka till behandlingen av dennes personuppgifter.

Tjänsten är öppen för alla som är minst 18 år. Om du är under 18 år krävs målsmans samtycke. Genom att registrera sig som Användare förutsätter LOCILOCI att erforderligt samtycke finns.

Användaren intygar att de uppgifter som Användaren lämnar till LOCILOCI inklusive e-postadress är korrekta och aktuella. Användaren ansvarar vidare för att vid behov uppdatera dessa uppgifter. Användaren garanterar vidare att den mobiltelefon som Användaren registrerar och godkänner för positionering i Tjänsten är Användarens.

2. Betalning och Köpvillkor

Genom att registrera sig som Användare av Tjänsten godkänner Användaren ett abonnemang på Tjänsten. LOCILOCI accepterar olika betalningssätt. När Användaren accepterar medlemskapet och avgiften kommer sådan avgift att debiteras användaren på det sätt som Användaren angivit när Användaren registrerade sig som medlem.

Pris

LOCILOCI förbehåller sig rätten att justera priserna löpande. Prisförändringar kommer att kommuniceras till Användaren. Accepterar Användaren inte prisjusteringen har Användaren rätt att kostnadsfritt säga upp Tjänsten. Om Användaren fortsätter att använda tjänsten efter prisjusteringen har Användaren accepterat det ändrade priset.

LOCILOCI är en prenumeration i abonnemangsform. När Användarens abonnemang löper ut, kommer det automatiskt att bli förnyat. Det innebär att vi förnyar Användares abonnemang löpande med det abonnemangsalternativ Användaren har valt om inget annat anges. Önskar Användaren ingen automatisk förnyelse av abonnemanget ska Användaren avsluta abonnemanget innan ny löptid börjar gälla.

Alla priser på LOCILOCI är inklusive moms (25%).

Ångerrätt

Distans- och Hemförsäljningslagen ger dig som privatperson möjlighet att ångra ditt beställning/avtalet (den så kallade ångerfristen) inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks, förutsatt att tjänsten inte använts.

Vad som räknas som användning är; att antingen fler än 5 positioneringar har gjorts på användarens konto eller att vänner har bjudits in till tjänsten.

På din bekräftelse kvitto som du fick när du registrerade dig har du uppgifter på den exakta datum när du registrerade dig och din orderreferens.

Om du ångrar ditt beställning, skicka mail till vår kundtjänst på support@lociloci.com inom de 14 dagar efter din registrering och beställning.

Ångerrätten gäller endast i samband med beställning med Klarna faktura på ett års abonnemang. Ångerrätt gäller för dig som beställt tjänsten via www.lociloci.com.

2.1 Kortbetalning

Vi tar emot VISA och Mastercard/Eurocard. Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All korthantering sker krypterat (SSL) hos vår PCI-certifierade säkerhetspartner PayEx. Inga kortuppgifter lagras hos LOCILOCI. Läs mer om PayEx.

Som betalande Användare har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto tills LOCILOCI dragit köpesumman. Om det av någon anledning inte går att debitera Användaren med kortbetalning har LOCILOCI rätt att fakturera det aktuella beloppet inklusive en administrationsavgift.

Om Användaren betalar med kreditkort intygar Användaren att det är Användarens eget kreditkort som är utfärdat i Användarens namn.

2.2 SMS betalning

Om betalning görs via sms och Användarens kontantkort inte har tillräckligt mycket pengar vid betalningstillfället har LOCILOCI rätt att skicka faktura till Användaren för användandet av LOCILOCI, inklusive en administrationsavgift.

Om abonnemanget är ett grupp- eller företagsabonnemang debiteras en Användare för flera samtidiga Användare. Gruppabonnemang har bindningstid och kan endast betalas via kreditkort eller faktura. Abonnemangsavgiften tas ut oavsett om någon enskild Användare inte accepterar villkoren eller samtycker till personuppgiftsbehandling. Tjänsten blir då inte tillgänglig för den Användaren.

2.3 Faktura

2.3.1 Lociloci faktura

Användarens faktura förfaller till betalning efter 20 dagar om inget annat anges. Det är väldigt viktigt att betalning sker till det post- eller bankgironummer som står angivet på den aktuella fakturan. En fakturaavgift tillkommer á 29 SEK.

I samband med fakturabetalning kan en kreditupplysning förekomma. I det fall kreditupplysning sker kommer en omfrågandekopia att skickas ut till Användaren, i enlighet med kreditupplysningslagen (KUL) som trädde i kraft 1 januari 2011. Skulle ansökan inte bli beviljad är Användaren välkommen att välja ett alternativt betalningssätt eller kontakta LOCILOCI.

Om betalning inte inkommer i tid skickar LOCILOCI en påminnelsefaktura med en påminnelseavgift om 50 SEK, samt dröjsmålsränta om 8 %. Denna påminnelse skickas ut till den adress som är angiven under registreringen. Betalning ska ske till det konto som anges på fakturan.

Om Användaren betalar med faktura intygar Användaren att det är Användarens riktiga uppgifter och fakturadress som anges under registreringen samt att Användaren är skyldig att hålla dessa uppgifter uppdaterade.

2.3.2 Klarna faktura

Fakturabetalning erbjuds i samarbete med Klarna AB. Vår fordran överlåts därmed till vår samarbetspartner Klarna. Vid köp av Lociloci med Klarna AB godkänner du Klarnas köpvillkor. I samband med detta kan Klarna komma att ta en kreditupplysning.

Vid köp av faktura reserverar vi oss rättigheten att spara din IP adress och skicka den till Klarna AB för att fullfölja ditt köp.

OBS att det är väldigt viktigt att betalning sker till det plus- eller bankgironummer som står angivet på den aktuella fakturan.

3. Om positioneringsdata

När Användaren registrerar sin telefon ger Användaren LOCILOCI samtidigt sitt samtycke att inhämta geografisk position på Användarens telefon hos vid var tid ansvarig operatör och använda informationen i syfte att:

• se var Användarens telefon är. • låta Användarens vänner positionera denne.
• synligöra annonsörer nära Användaren.
• skicka meddelanden om uppdateringar av LOCILOCI.

Användaren kan temporärt dölja sin position för sina vänner.

Den geografiska positionen kan vara baserad på data från flera olika källor. När geografisk position inhämtas från en mobiloperatör kan noggrannheten på positionen variera mellan olika operatörer, och även inom operatörens nät. I allmänhet ger 3G-nät bättre noggrannhet än 2G-nät, och stadsmiljö ger bättre noggrannhet än landsbygd. LOCILOCI strävar efter bästa möjliga noggrannhet men kan inte ge några garantier för en positions noggrannhet.

I tillägg kan inte LOCILOCI garantera att positioneringsdata alltid är tillgänglig. En användares position kan vara tillfälligt eller permanent otillgänglig på grund av tekniska faktorer utanför LOCILOCIs kontroll.

Positioneringstjänster används för att positionera personer. För att tjänsten skall fungera måste telefonen vara påslagen och inom täckning. Positionering av barn är utformade som ett komplement till, inte som en ersättning för, normal uppsikt från föräldrar. Tjänsten ger information om var barnets telefon befinner sig och ger, i samband med annan kommunikation som till exempel telefonsamtal eller sms, föräldrar en möjlighet att komma i kontakt med sina barn.

4. Behandling av information och personuppgifter

LOCILOCI värnar om Användarens personliga integritet och har höga säkerhetskrav för att förhindra intrång från obehöriga. I samband med registrering och användande av Tjänsterna kan Användaren bli ombedd att lämna oss vissa uppgifter om Användaren själv, såsom t ex namn, användarnamn, e-postadress, alternativ e-postadress, telefonnummer, postadress m.m. Information om namn, telefonnummer eller e-postadresser är privat och konfidentiell. LOCILOCI kommer inte att lämna ut sådan information till obehöriga. LOCILOCI kommer inte att lämna ut Användarens e-postadress till samarbetspartners i marknadsföringssyfte. Uppgifter kan även komma att lämnas ut till myndighet vid misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag.

Användarens personliga uppgifter, såsom t ex användarnamn, e-postadress, namn, telefonnummer, adress m m, kommer LOCILOCI att använda för att ge Användaren support vid Användarens användning av Tjänsten.

LOCILOCI kommer att behandla de uppgifter som Användaren lämnar om Användaren samt information om hur Användaren använder Tjänsten. Sådan behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål:

• för tillhandahållande och administration av Tjänsten.
• för kvalitetsarbete, analys och utveckling av Tjänsten.
• för marknadsföring av Tjänsten och LOCILOCIs andra tjänster och produkter.
• för att Användaren skall kunna se egna historiska positioner och data.
• för att publicera statistik om Tjänsten.
• för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Lo Cilo Ci AB är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för Tjänsten enligt personuppgiftslagen. Användaren har rätt att årligen, på skriftlig begäran till LOCILOCI få information om vilka personuppgifter om Användaren som LOCILOCI behandlar. Användaren har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas.

Personuppgifterna sparas under hela tiden som Användaren behåller sitt abonnemang och tre månader därefter.

Lociloci följer reglerna i branschorganisationen Morgan's Code of Conduct

5. Säkerhet

Användarnamn, kod och lösenord är hemlig information. Användaren ansvarar för att lösenord, kod och användarnamn förvaras och används på ett betryggande sätt så att obehörig ej kan få tillgång till uppgifterna. Användaren skall omedelbart till LOCILOCI via e-post till info@lociloci.com anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till användarnamn, kod och/eller lösenord som behövs för utnyttjande av Tjänsten. Användaren är skyldig att omedelbart ändra lösenordet om det kommer bort eller om Användaren får reda på att andra känner till inloggningsinformationen. Användaren är ansvarig för varje obehörigt användande som orsakats av obehörigs agerande i händelse av missbruk.

6. Regler vid användande av Tjänsterna

LOCILOCI kan inte upptäcka och påtar sig heller inget ansvar för eventuella skadliga filer, såsom virus, trojaner eller andra applikationer som kan orsaka skada för Användaren eller tredje man inom ramen för Tjänsten.

Användaren är ansvarig för allt material som denne laddar upp till Tjänsten. Användaren ansvarar för att profilbild eller foto verkligen visar Användaren och att denne har rätt att ladda upp filen. Användaren skall hålla LOCILOCI skadeslös för det fall bilden gör intrång i annans rätt inklusive upphovsrätt.

Det är inte tillåtet för Användaren eller andra användare att

• använda eller publicera annans personuppgifter utan samtycke från denna.
• vidareupplåta eller på annat sätt vidareförsälja Tjänsten eller annars använda dem på icke avsett sätt.
• sprida information som kan komma att göra intrång i upphovsrätt eller annan immaterialrätt eller som skäligen kan antas komma att orsaka LOCILOCI, LOCILOCIs samarbetspartners eller tredje man skada.
• använda några program eller applikationer som förändrar den fysiska eller logiska strukturen i Tjänsten.
• sprida information som kan anses kränkande, stötande eller annars står i strid med gällande lag, förordning eller myndighetsbeslut.

7. Avtalstid och avslutande av Tjänsten

Användarens abonnemang löper med den tid som Användaren tecknade för, och blir sedan automatiskt förnyat. Det innebär att vi förnyar Användares abonnemang löpande med det abonnemangsalternativ Användaren har valt om inget annat anges.

Önskar Användaren ingen automatisk förnyelse av abonnemanget ska Användaren avsluta abonnemanget innan ny löptid börjar gälla. Användaren kan göra detta genom att kontakta Lociloci (tex genom ett mail till support@lociloci.com).

LOCILOCI äger rätt att med omedelbar verkan dels stänga av Tjänsten, dels helt eller delvis säga upp dessa Användarvillkor:

• om Användaren bryter mot dessa Användarvillkor.
• om detta krävs till följd av lag, föreskrift, direktiv eller förordning.
• om Användarens användning av Tjänsten skadar eller hotar funktionaliteten av Tjänsten och/eller på annat sätt skadar LOCILOCI.

Om LOCILOCI stänger av Användarens tillgång till Användarens användarkonto, bekräftar och accepterar Användaren att Användaren kan vara förhindrad från att få tillgång till Tjänsten, Användarens kontouppgifter eller annat material som ligger på Användarens användarkonto.

8. Ansvarsbegränsning

LOCILOCIs strävan är att tillhandahålla Tjänsten med så bra innehåll och kvalitet som är möjligt och skäligt. LOCILOCI ger dock inga garantier beträffande Tjänstens innehåll eller kvalitet.

Under förutsättning att LOCILOCI inte agerat med grov vårdslöshet, ansvarar LOCILOCI inte för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser inom ramen för Tjänsten, eller (b) konsekvenser som kan drabba Användare om en annan användare – medvetet eller omedvetet - skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring.

LOCILOCIs ansvar gentemot Användaren i anledning av Användarvillkoren är begränsat till skador som orsakats genom grov vårdslöshet från LOCILOCIs sida.

Användaren är skyldig att hålla LOCILOCI skadeslös från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot LOCILOCI som en följd av Användarens användande av Tjänsten.

9.Förändringar i Tjänsten och Användarvillkoren

LOCILOCI utvecklar fortlöpande Tjänsten och förbehåller sig därför rätten att ändra utförandet av Tjänsten. De förändringar av Tjänsten som kan komma att ske är bland annat rutiner för identifiering, driftmetoder och tekniska funktioner. Vidare förbehåller sig LOCILOCI rätten att ändra Användarvillkoren. Vid ändringar i Användarvillkoren kommer LOCILOCI att informera om sådana ändringar senast 30 dagar innan de träder ikraft. Meddelandet kommer att göras genom att LOCILOCI informerar om förändringen via SMS eller e-post. Om Användaren därefter fortsätter att nyttja Tjänsten efter mottagandet av informationen om modifiering anses Användaren ha accepterat de nya villkoren. Skulle Användaren inte godkänna förändringarna i Användarvillkoren har Användaren rätt och skyldighet att efter meddelande till LOCILOCI omedelbart vid ändringarnas ikraftträdande upphöra att använda Tjänsten samt att avsluta abonnemanget. LOCILOCI äger dock alltid rätt att omedelbart och utan föregående information vidta ändringar och åtgärder som föranleds av lag, myndighetsanvisning eller beslut.

10. Överlåtelse av Användarvillkoren

Medlemskapet i Tjänsten är personligt. Användaren äger ej utan skriftligt samtycke överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under dessa Användarvillkor till annan. LOCILOCI äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern som LOCILOCI. Vidare äger LOCILOCI rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

11. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga utan i sådant fall skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Användarvillkoren, skälig jämkning av Användarvillkoren ske.

12. Rätt som konsument

I det fall Användaren är konsument skall inget i Användarvillkoren påverka de lagstadgade rättigheter som Användaren alltid har rätt till som konsument och som Användaren inte kan ändra eller efterge genom avtal.

13. Tillämplig lag och tvist

På dessa Användarvillkor skall svensk lag vara tillämplig utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska skall äga tillämpning.

Tvist med anledning av dessa Användarvillkor skall avgöras av svensk allmän domstol.

14. Cookie policy

På LOCILOCIs webbplats används så kallade cookies i syfte att förbättra användarupplevelse och i marknadsföring.

Cookies är små texfiler som webbservern sparar i besökarens webbläsare, dels för att föra besöksstatistik och dels för att hantera funktionalitet för inloggning. En cookie kan beskrivas som ett identifikationskort till besökarens webbläsare. Cookies ger ingen information om e-postadress eller annan personlig information, såvida besökaren inte aktivt väljer att dela med sig av informationen genom att exempel registrera medlemskap. Väljer besökaren att aktivt dela med sig av personlig information, kan denna infomation komma att sammanlänkas med data lagrad som cookies. En cookie innehåller inte virus och kan inte heller förstöra annan information på besökarens dator. Vill du kontrollera vilka cookies som används på din dator kan du konfigurera din dator och webbläsaren att acceptera/ inte acceptera cookies eller meddela när din dator kommer i kontakt med cookies.

Lociloci kan ej användas optimalt utan cookies. Väljer du att registrera medlemskap eller på annat sätt nyttja denna webbplats ses det som att du ger samtycke till att lociloci och webbplatsen använder cookies.

Vidare används Google Analytics som webbanalysverktyg och enligt § 8.1 i Gogle Analytics användarvillkor (2011-06-29) är det inte tillåtet att lagra personuppgiftsdata i Google Analytics. Google analytics använder även dem first- party cookies, likt Lociloci. Google analytics aggregerar data på Locilocis besökare, vilket innebär att den inte samlar individuell data från besökare.


Lociloci support

Har du några frågor?
- Besök vår nya hjälpsida. Där hittar du svaren på många frågor och kan lätt
komma i kontakt med oss.

Gör som 10 000 andra

Lociloci hjälper familjer att hantera vardagssituationer. Med modern geo-positionering visar dig Lociloci var dina nära och kära är på en karta.

Kort sagt ett sätt för dig att alltid kunna ta reda på var dina barn, din man, din fru, eller dina vänner håller hus. Allt som behövs är att du har en dator, och att den du vill positionera har en vanlig mobiltelefon.

Skaffa Lociloci